Vanliga frågor

Markiser

Följande gäller om man funderar på att sätta upp markiser (beslut från årsstämman 2009):
– Alla markiser som sätts upp ska ha samma eller likvärdig mörkgrå färg som den enligt framlagt färgprov med beteckningen ”färg 97 sandatex”, ingående i varumärket Nordic light sortiment.
– Alla fönstermarkiser som sätts upp ska ha samma eller likvärdigt utförande som fönstermarkisen Mimer, ingående i varumärket Nordic light sortiment.

Altaner

Vad gäller altaner beslutade styrelsen 2010 att följande riktlinjer ska gälla:
– Altanen ska följa samma materialval och färgsättning som nuvarande altaner.
– Altanens yta ska vara rimligt stor och att 15 kvm (inräknat med nuvarande altan) ska vara ett riktmärke. Om någon medlem vill bygga större altan än 15 kvm får denne kontakta styrelsen med motivering och skiss av utbyggnaden.
– Altanens höjd ska vara i samma nivå eller lägre än nuvarande altaner.
– Plank mellan grannar ska inte vara högre än 1,8 m och ska inte sträcka sig längre än maximalt 3.6 m från husväggen.
– Om altanen förses med staket ska staketet ha liknande utformning som nuvarande staket.
– Skärmtak över altanen får inte utföras.
– Inglasning av altan eller delar av den får inte utföras.
– Medgivande av närmaste granne ska ha getts innan utbyggnaden påbörjas.
Altanerna utgör föreningens egendom. Om en utbyggd altan inte uppfyller ovanstående förutsättningar eller visar sig vara bygglovspliktig kan styrelsen besluta att altanen ska återställas i ursprungligt skick på bekostnad av medlemmen. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att altanen oljas minst en gång per år.

Studsmattor

Studsmattor har ställts upp på föreningens mark. Studsmattan är den enskilde medlemmens egendom och föreningen kan därmed inte ställas ansvarig vid eventuell olycka. Det är viktigt att man visar hänsyn till grannarna, vill man sätta upp en studsmatta bör man fråga de grannar som berörs. Den som har satt upp studsmattan är också ansvarig för att klippa gräset under då den som vi anlitar för gräsklippning bara klipper runt studsmattan.

Grillning

Föreningens policy när det gäller grillning är att kolgrill bör undvikas på balkongerna (p.g.a. brandrisk), el- och gasgrill är tillåtna alternativ. För grillning generellt (gäller även markplan) bör hänsyn tas till grannarna, placera grillen så att röken inte dras in i luftintagen.

Bostadsrättstillägg

För kännedom så ingår bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i föreningens gemensamma försäkring hos Länsförsäkringar, behöver alltså inte tecknas som tillägg till hemförsäkringen för varje enskild lägenhet.

Gästparkering

På parkeringen finns det fyra parkeringsplatser tillgängliga för gästparkering. Dessa är inte längre markerade som gästparkering då boende/gäster till omgivande hus har utnyttjat det som fri parkering. De är nu istället markerade med följande nummer:
1:8
2:0
3:7
3:8

Planteringslådor

Kontakta styrelsen om du/ni är intresserad av att anlägga planteringslåda i föreningen. Max två planteringslotter per lägenhet och då på anvisade platser, se skiss. Standardmåttet för helpall, 120x80x19, ska användas.

Plan2015

Skadedjursbekämpning

Föreningen har en saneringsförsäkring genom Länsförsäkringar. Om man har problem med skadedjur ska man kontakta nomora och uppge försäkringsnummer. Kontakta föreningen för försäkringsnummer.

Lägenhetsnummer

I Boklok Lambohov Södra finns inte lägenhetsnummer som vanligtvis finns i lägenhetskomplex. Se dokument nedan.

Isproppen 1