Styrelsen

Styrelsen kan nås på epost via adressen:
styrelsen.lambohov@gmail.com

Ordförande
Jon Dybeck
Adress: Utsädesgatan 45D
Tel: 073-583 15 45
Epost: jon@dybeck.eu

Ledamöter
Emil Arkstål
Adress: Utsädesgatan 41D
Tel: 070-377 44 19
Epost: emil.arkstal@gmail.com

Susanne L Sigfridsson
Adress: Utsädesgatan 45FC
Epost: susanne.lundin1962@gmail.com

Ebba Nilsson
Adress: Utsädesgatan 41D
Epost: ebba.0517@hotmail.com

Suppleanter
Kenneth Gustafsson
Adress: Utsädesgatan 43C
Tel: 070-413 50 73
Epost: ken.gus@telia.com