Styrelsen

Styrelsen kan nås på epost via adressen: styrelsen@brflambohovsodra.se


Ordförande
Jon Dybeck
Adress: Utsädesgatan 45D

Ledamöter
Susanne L Sigfridsson
Adress: Utsädesgatan 45F

Tomas Lundin
Adress: Utsädesgatan 43E

Magdalena Karlsson
Adress: Utsädesgatan 43F

Rickard Löfgren
Adress: Utsädesgatan 41F

Suppleanter
Maja Svensk
Adress: Utsädesgatan 47F