Styrelsen

Styrelsen nås på epost via adressen: styrelsen@brflambohovsodra.se


Ordförande

Jon Dybeck
Adress: Utsädesgatan 45D

Ledamöter

Pia Teivik
Adress: Utsädesgatan 47E

Magdalena Karlsson
Adress: Utsädesgatan 43F

Rickard Löfgren
Adress: Utsädesgatan 41F

Bimol Friberg
Adress: Utsädesgatan 43D

Suppleanter

Eva Li Land
Adress: Utsädesgatan 43E